รายชื่อองค์กร
ที่รับรองกฎบัตรผู้ป่วยทั่วโลก

การร่วมลงชื่อแสดงถึงการให้การสนับสนุนของคุณต่อผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของกระดูก และจะช่วยให้ IOF เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการให้ความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกและการป้องกันการหักร้าวของกระดูกในระดับโลก

องค์กรระดับโลก

องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

องค์กรในภูมิภาคยุโรป

องค์กรในภูมิภาคละตินอเมริกา

องค์กรในตะวันออกกลาง

องค์กรในแอฟริกา

องค์กรในภูมิภาคอเมริกาเหนือ