ZOZNAM ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ PODPORUJÚ
GLOBÁLNU CHARTU PACIENTOV

Podporujúce organizácie

Globálne organizácie

Organizácie v ázijsko-tichomorskom regióne

Organizácie v európskom regióne

Organizácie v regióne Latinskej Ameriky

Organizácie na Blízkom východe

Organizácie v Afrike

Organizácie v severoamerickom regióne