POPIS ORGANIZACIJA
KOJE PODRŽAVAJU GLOBALNU POVELJU PACIJENATA

Podrška organizacijama

Globalne organizacije

Organizacije u azijsko-pacifičkoj regiji

Organizacije u europskoj regiji

Organizacije u regiji Latinske Amerike

Organizacije u regiji Bliskog istoka

Organizacije u Africi

Organizacije u regiji Sjeverne Amerike