პაციენტთა გლობალური ქარტიის მხარდამჭერი ორგანიზაციების სია

მხარდამჭერი ორგანიზაციები

გლობალური ორგანიზაციები

ორგანიზაციები აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში

ორგანიზაციები ევროპის რეგიონში

ორგანიზაციები ლათინური ამერიკის რეგიონში

ორგანიზაციები ახლო აღმოსავლეთში

ორგანიზაციები აფრიკაში

ორგანიზაციები ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონში