ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οργανώσεις που υποστηρίζουν

Παγκόσμιοι οργανισμοί

Οργανισμοί στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Οργανισμοί στην περιοχή της Ευρώπης

Οργανισμοί στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής

Οργανώσεις στη Μέση Ανατολή

Οργανώσεις στην Αφρική

Οργανισμοί στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής