LISTA ORGANIZACJI POPIERAJĄCYCH
GLOBALNĄ KARTĘ PACJENTA

Organizacje popierające

Organizacje globalne

Organizacje w regionie Azji i Pacyfiku

Organizacje w regionie Europy

Organizacje w regionie Ameryki Łacińskiej

Organizacje na Bliskim Wschodzie

Organizacje w Afryce

Organizacje w regionie Ameryki Północnej