LISTA ÖVER ORGANISATIONER
SOM STÖDJER OCH SOM SKRIVIT UNDER DE GLOBALA PATIENTSTADGARNA

Stödjande organisationer

Globala organisationer

Organisationer i Asien och Stillahavs-området

Organisationer i Europa

Organisationer i Latinamerika

Organisationer i Mellanöstern

Organisationer i Afrika

Organisationer i Nordamerika