SENARAI ORGANISASI
YANG MENYOKONG PIAGAM PESAKIT GLOBAL

Menyokong organisasi

Organisasi Global

Organisasi Di Wilayah Asia Pasifik

Organisasi Di Wilayah Eropah

Organisasi Di Wilayah Amerika Latin

Organisasi Di Wilayah Timur Tengah

Organisasi di Afrika

Organisasi Di Wilayah Amerika Utara