רשימת הארגונים
התומכים באמנה העולמית למטופלים

תמיכה בארגונים

ארגונים גלובליים

ארגונים באסיה והאוקיינוס השקט

ארגונים באירופה

ארגונים באמריקה הלטינית

ארגונים במזרח התיכון

ארגונים באפריקה

ארגונים בצפון אמריקה