SEZNAM ORGANIZACÍ
PODPORUJÍCÍCH CELOSVĚTOVOU CHARTU PACIENTŮ

Podporující organizace

Celosvětové organizace

Organizace v asijsko-pacifickém regionu

Organizace v evropském regionu

Organizace v regionu Latinské Ameriky

Organizace na Středním východě

Organizace v Africe

Organizace v regionu Severní Ameriky