จำนวนลายเซ็น
11140
จำนวน
องค์กรที่รับรอง
148

ร่วมลงชื่อในคำร้องของเรา!

ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกอื่นๆ รวมถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกที่หายาก มักไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างทันท่วงที ตลอดจนการรักษาที่จำเป็นเพื่อป้องกันความเจ็บปวดและภาวะกระดูกหัก ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต

คุณสามารถช่วยเราเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง!

แสดงความมุ่งมั่นของคุณ!

รายชื่อองค์กรรับรอง
ประเภทองค์กร/สถาบัน *
ฉันขอยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ IOF แล้ว

ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะ:

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (IOF) กำลังเรียกร้องสิทธิ์แก่ทุกคนที่มีภาวะผิดปกติของกระดูกเพื่อให้ได้รับ

การวินิจฉัยโรค

ซึ่งการประเมินความเสี่ยงสำหรับการหักร้าวของกระดูก ความเสี่ยงสำหรับการล้ม และการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน ความทันท่วงทีและแม่นยำ

การตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกที่หายากอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง

การดูแลรักษาผู้ป่วย

การเข้าถึงทางเลือกต่างๆ สำหรับการรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การรักษา การเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการตรวจทานยารักษาที่ต้องใช้เป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เหมาะสม

การเข้าถึงโปรแกรมประสานงานการดูแลหลังกระดูกหักหรือร้าวเพื่อป้องกันการหักหรือร้าวของกระดูกครั้งที่สอง

เสียงของผู้ป่วย

การมีส่วนร่วมและทางเลือกในแผนการจัดการระยะยาวที่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน

การสนับสนุน

การดูแลและการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมและผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว

ไม่มีกระดูกหักอีกต่อไป

“ฉันซาบซึ้งใจอย่างมากที่ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลซึ่งจำเป็นมากสำหรับฉัน”

คริสติน แคนาดา

คุณมีความเสี่ยงหรือไม่?

ทำแบบทดสอบ

วิธีแสดงการสนับสนุนส่วนตัวของคุณอีกวิธีหนึ่ง เพื่อสิทธิของผู้ป่วยทุกคนในการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงที การพยาบาลดูแลอย่างเหมาะสม ความต่อเนื่องในการสนับสนุนช่วยเหลือ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วยในการบริหารจัดการโรคของตน

1
แบ่งปัน

และเผยแพร่ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับกฎบัตรผู้ป่วยทั่วโลกบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยแฮชแท็ก #IOFGlobalPatientCharter

2
คำร้อง

หน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น นักการเมือง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบด้านการดูแลสุขภาพในจังหวัด/รัฐ หรือประเทศของคุณ
แสดงเนื้อหาของกฎบัตรและขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยโรคกระดูก

3
เข้าร่วม

และสนับสนุนสมาคมผู้ป่วยในพื้นที่ของคุณ
ร่วมเป็นสมาชิกหรือบริจาคเพื่อสนับสนุนบริการที่จำเป็นสำหรับสมาคมผู้ป่วยในพื้นที่ของคุณ
ดูแผนที่ของสมาคมสมาชิก IOF ทั่วโลก

4
ทำการทดสอบ

การประเมินความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนของ IOF ร่วมกับครอบครัว เพื่อนฝูง และคนที่คุณรักซึ่งมีอายุมากกว่า 50 ปี

5
การสนับสนุน

วันโรคหายากและ วันโรคกระดูกพรุนโลก
แชร์แบนเนอร์บนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยแฮชแท็ก #RareDiseaseDay หรือ #WorldOsteoporosisDay