Antal underskrifter
11140
ANTAL
STÖDJANDE ORGANISATIONER
148

Skriv under uppropet!

I hela världen får miljontals människor med osteoporos och andra skelettsjukdomar, inklusive sällsynta benmineralsjukdomar, inte den tidiga diagnosen och den vård de behöver för att förhindra smärtsamma och livsförändrande brutna ben.

Du kan hjälpa oss att kräva en förändring!

Visa ditt engagemang!

Typ av organisation eller institution *
Jag bekräftar att jag har läst och godkänt IOF:s Privacy Policy

Patienter har rätt att:

Det internationella förbundet för benskörhet, The International Osteoporosis Foundation, vill se till att alla som lider av bensjukdomar ska få en

DIAGNOS

En rättvisande och snabb analys av risk för fraktur, fallrisk och benskörhetsdiagnos.

En snabb och korrekt diagnos av ovanliga skelettsjukdomar.

PATIENTOMVÅRDNAD

Tillgång till effektiva åtgärder som behandling, livsstilsförändringar och kontinuerlig granskning av läkemedelsbehandling, utförd av lämplig hälso- och sjukvårdspersonal.

Tillgång till frakturkedjor efter en fraktur för att undvika ytterligare frakturer.

PATIENTENS TALAN

Engagemang och valmöjligheter i en långsiktig åtgärdsplan med definierade mål.

STÖD

Omvårdnad och stöd från samhälle och sjukvård, för ett oberoende och aktivt liv.

Inga fler brutna ben

”Jag är så tacksam över att jag fick den hjälp och det stöd som jag behövde.”

Christine, Kanada

Kan du vara i riskzonen?

Gör testet

Andra sätt för dig att visa ditt engagemang för alla patienters rätt att få en snabbare diagnos, rätt omvårdnad, kontinuerligt stöd och inflytande över sjukdomshanteringen.

1
DELA MED SIG

Och dela länken till de globala patentstadgarna på sociala medier. Använd hashtaggen #IOFGlobalPatientCharter

2
PETITION

Dina lokala hälsovårdsmyndigheter, politiker, eller andra hälsovårdsrepresentanter i din kommun eller i ditt län.
Dela stadgarna för att kräva ett bättre omhändertagande för patienter med skelettsjukdomar.

3
GÅ MED

Och stöd din lokala patientförening.
Bli medlem eller skänk ett bidrag för att stödja din lokala patientförenings viktiga arbete.
View global map of IOF member societies

4
KOLLA

IOF:s benskörhetsrisk med din familj och dina nära och kära som är över 50 år.