Liczba podpisów
11130
LICZBA
ORGANIZACJI POPIERAJĄCYCH
148

Podpisz naszą petycję!

Na całym świecie miliony osób cierpiących na osteoporozę i inne choroby kości, w tym rzadkie choroby układu kostnego, nie otrzymują w porę diagnozy i opieki, której potrzebują, aby zapobiec występowaniu bolesnych i wpływających na życie złamań kości.

Pokaż swoje zaangażowanie!

Rodzaj organizacji/instytucji*
Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i akceptuję Politykę prywatności IOF

PACJENCI MAJĄ PRAWO DO:

Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF) wzywa do zapewnienia wszystkim osobom cierpiącym na choroby kości praw do:

DIAGNOZY

Terminowa i dokładna ocena ryzyka złamań, ryzyka upadku oraz diagnostyka osteoporozy.

Terminowa i prawidłowa diagnostyka rzadkich schorzeń kości.

OPIEKI NAD PACJENTEM

Dostęp do skutecznych opcji interwencji, w tym leczenia, zmiany stylu życia i regularnego przeglądu leczenia farmakologicznego przez odpowiednich pracowników służby zdrowia.

Dostęp do programów zapewniających koordynację opieki po złamaniu w celu zapobiegania złamaniom wtórnym.

UDZIAŁU W PROCESIE DECYZYJNYM

Zaangażowanie i wybór w ramach długoterminowego planu zarządzania z określonymi celami.

WSPARCIA

Opieka i wsparcie ze strony społeczeństwa i pracowników służby zdrowia, aby zapewnić aktywne i samodzielne życie.

Nigdy więcej złamanych kości

„Jestem niezwykle wdzięczna, że otrzymałam wsparcie i opiekę, której potrzebowałam”.

Christine, Kanada

Czy możesz być zagrożony?

Wykonaj test

Inne sposoby, w jakie możesz okazać swoje osobiste poparcie na rzecz praw wszystkich pacjentów do otrzymania terminowej diagnozy, odpowiedniej opieki, stałego wsparcia i prawa głosu w zarządzaniu ich chorobą.

1
UDZIAŁ

Udostępnij link do Globalnej Karty Pacjenta w swoich mediach społecznościowych z hashtagiem #IOFGlobalPatientCharter

2
ZŁÓŻ PETYCJĘ

Do lokalnych władz służby zdrowia, polityków lub innych organów odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w Twoim powiecie/gminie lub kraju.
Rozpowszechniaj Kartę i wzywaj do wsparcia pacjentów z chorobami kości.

3
PRZYŁĄCZ SIĘ

I wspieraj lokalne stowarzyszenie pacjentów.
Zostań członkiem lub przekaż darowiznę, aby wesprzeć podstawowe usługi świadczone przez lokalne stowarzyszenie pacjentów.
Zobacz globalną mapę stowarzyszeń członkowskich IOF

4
WYKONAJ

Test ryzyka osteoporozy IOF z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi w wieku powyżej 50 lat.

5
WSPIERAJ

Dzień Chorób Rzadkich i Światowy Dzień Osteoporozy.
Udostępnij banery w swoich mediach społecznościowych z hashtagiem #RareDiseaseDay lub #WorldOsteoporosisDay